Cicha Rewolucja

Skoro trafiłeś na naszą stronę to już nie możesz kłamać, że nie było na kogo głosować

Kolejna wygrana PiS-u, PO, Lewicy lub ich partii potomnych (Konfederacja, Polska 2050, Razem) to będzie także Twoja wina.

Nie Tuska, Kaczyńskiego, Rydzyka czy patologii żyjącej tylko z „socjalu” na nasz koszt –Twoja!

Teraz masz alternatywę, tylko od Ciebie zależy czy z niej skorzystasz

Bardzo prosimy o udostępnianie tej strony. Im więcej osób dowie się o tej inicjatywie, tym większe szanse na zmiany. Tylko razem możemy przywrócić normalność!

Polityka i kwestie światopoglądowe

Osoba spokrewniona z urzędnikiem państwowym  do drugiego stopnia pokrewieństwa  włącznie, nie może pracować w lub dla spółek skarbu Państwa oraz żadnej instytucji publicznej. Zwłaszcza piastować funkcji kierowniczych w radach nadzorczych lub pełnić funkcji prezesa. Jedynym wyjątkiem byłyby osoby na niższych stanowiskach technicznych, jednak musiałyby one mieć potwierdzone kompetencje wymagane dla danego stanowiska.

W przypadku udowodnienia publicznego kłamstwa polityk automatycznie traci immunitet, zostaje natychmiast odwołany ze stanowiska i musi oddać wszystkie pobrane diety, dodatki oraz premie. Najwyższa pora aby politycy zaczęli odpowiadać za swoje słowa.

Należy dążyć do wprowadzenia wyborów oraz referendów w postaci cyfrowej. Dzięki temu ograniczy się możliwość fałszerstwa oraz zwiększy komfort obywateli. Powinno to także spowodować zwiększenie frekwencji. 

Podczas wyborów powinno się głosować zarówno za jak i przeciw. W takim przypadku partie, których program opiera się tylko na nienawiści/strachu do drugiej strony (PiS, PO) same będą się wyniszczać. Skompromitowany polityk byłby w końcu traktowany jak “zgniłe jajo” – każda partia będzie się od niego odcinała.

Jeżeli urzędnik się nie sprawdza to trzeba mieć możliwość zwolnienia go, zanim spowoduje nieodwracalne szkody jak na przykład obecnie rządzący PiS. Dotyczyć to powinno zarówno posłów, senatorów, prezydenta RP, prezydenta miasta, członka rady miasta czy dyrektora publicznej szkoły.

Szkoły oraz urzędy powinny być dla każdego obywatela. Każdy ma prawo do własnej religii i nie powinien być z tego powodu w żaden sposób piętnowany ani faworyzowany. Aby zachować neutralność państwo musi być świeckie.

Obecnie posiadamy 15 ministerstw, z czego co najmniej jedna trzecia jest zbędna. Po uproszczeniu systemu prawnego oraz znacznemu ograniczenie biurokracji nie będziemy potrzebowali ich aż tyle, a pozostaną jedynie te niezbędne do sprawnego funkcjonowania państwa

Każdy ma prawo sam decydować z kim chce spędzić życie i państwo w żaden sposób nie powinno nikomu tego prawa ograniczać. Związek małżeński to umowa cywilno-prawna, którą każdy może zawrzeć z każdym, niezależnie od płci.

Obecnie każdy obywatel ma tylko jeden głos podczas wyborów. Jednak czy głos profesora, prowadzącego międzynarodową firmę, posiadającego żonę oraz trójkę dzieci powinien być wart dokładnie tyle samo co głos 40-sto letniego alkoholika z podstawowym wykształceniem,  z kilkoma wyrokami,  bez żony i dzieci na utrzymaniu, który całe życie utrzymywał się z zasiłków? Wartość danego głosu danej osoby powinna być ustalana na podstawie jego osiągnięć życiowych np.:

 • wykształcenie średnie + 5pkt.
 • wykształcenie wyższe + 20pkt.
 • samodzielny pracownik naukowy (dr, prof.) + 50pkt.
 • zamężny/żonata posiadane pkt. * 2
 • posiadający dzieci pkt. * 2
 • prowadzenie własnej działalności + 50pkt
 • wyrok za umyślne przestępstwo w ciągu ostatnich 10 lat posiadane pkt. / 10
 • osoby po 60 roku życia pkt. /2

Dodatkowo osoby przebywające na stałe na emigracji, nie powinny mieć prawa głosu. Jeżeli ktoś nie mieszka w Polsce to nie ma prawa o niej decydować.

Jeżeli płód posiada bardzo poważne uszkodzenia i najprawdopodobniej umrze wkrótce po porodzie to w takim przypadku aborcja powinna być legalna. Nikt nie ma prawa zmuszać rodziców do oglądania powolnej śmierci swojego dziecka tuż po narodzinach już sama aborcja jest wystarczająco bolesna.

Aborcja jest niezwykle delikatnym tematem. Zarówno przeciwnicy jak i zwolennicy mają bardzo silne argumenty etyczne. Dlatego uważamy, że nie należy stosować jednego odgórnego rozwiązania a pozwolić o tym decydować ludziom na szczeblu wojewódzkim. Jeżeli dane województwo preferuje konserwatywne podejście i całkowity zakaz aborcji to powinni mieć możliwość wprowadzenia takiego zakazu. Jeżeli natomiast dane województwo jest bardziej liberalne to może zezwolić na aborcję na życzenie. 

Obecny trybunał konstytucyjny, na skutek działań PiS oraz PO stracił całkowicie swoją wiarygodność, a wprowadzenie tam komunistycznego prokuratora pozbawiło go także resztek autorytetu. Naszym zdaniem, ten organ jest już nie do odratowania.  Dlatego proponujemy utworzenie Rady Konstytucyjnej. Składałaby się ona z 25 sędziów wybranych przez:

 • Sąd Najwyższy (5-ciu)
 • Naczelny Sąd Administracyjny (5-ciu)
 • Naczelną Radę Adwokacką (5-ciu)
 • wyborców (5-ciu)
 • rektorów uczelni publicznych (5-ciu)

Kadencja każdego sędziego trwałaby 10 lat. Co dwa lata powoływanych oraz odwoływanych byłoby 5 sędziów. Każdy kandydat na sędziego musiałby spełniać te same warunki jakie są obecnie stawiane sędziom trybunału konstytucyjnego. Dodatkowym wymogiem byłby brak przynależności do jakiejkolwiek partii politycznej (obecnie i w przeszłości) oraz samodzielnej działalności politycznej.

Wszystkich sędziów Rady Konstytucyjnej obowiązywałby całkowity zakaz kontaktów z politykami (obecnymi oraz byłymi) oraz lobbystami. Wyjątkiem byłyby oficjalne spotkania na których koniecznie musieliby być obecni reporterzy przynajmniej trzech niezależnych wydawnictw. Sędzia który złamał by ten przepis, zostałby natychmiast odwołany a polityk lub lobbysta skazany na 10lat bezwzględnego więzienia oraz karę grzywny wynoszącą minimum 10 mln zł

Obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu jest bezsensownym bublem prawnym. W przypadku posiadania np. dwóch pojazdów trzeba opłacać podwójne ubezpieczenie, nawet jeśli jeździ nimi tylko jedna osoba. Ubezpieczenie powinno być przypisane do kierowcy, a nie samochodu.

Prawie jedna trzecia naszego rządu to emeryci, którzy już dawno powinni przejść na emeryturę. Po przekroczeniu wieku emerytalnego poseł/senator powinien być automatycznie tracić mandat. Młodszy rząd jest bardziej energiczny, skuteczny oraz bardziej świadomy aktualnej epoki.

Biura poselskie obecnie pełnią tylko rolę skarbonki i mini folwarku dla posła. Często są one otwarte dla obywateli tylko przez kilka godzin w miesiącu. Uważamy, że dopłacanie do czegoś takiego z naszych podatków całkowicie mija się z celem.

Utworzenie instytucji zrzeszającej najlepszych reporterów z co najmniej pięciu dużych wydawców (np. TVP, TVN, POLSAT, Onet, Wyborcza) , przedstawicieli kilku uczelni publicznych oraz niepublicznych. Jej głównym celem byłaby  walka z propagandom (jaka ma np. miejsce aktualnie w TVP i TVN), fake newsami oraz publikowanie rzetelnych oraz bezstronnych artykułów. 

Gospodarka

Nie można karać ludzi za chęć do pracy. Kwota brutto na umowie o pracę powinna być prawie taka sama jak kwota netto. Należy wprowadzić jeden wspólny dla wszystkich podatek w wysokości płacy minimalnej. Każdy musiałby zapłacić ok 2000zł w skali roku dzięki temu praca na czarno przestałaby się opłacać. W przypadku gdy dana osoba nie mogłaby zapłacić tego podatku powinna odpracować go wykonując prace społeczne

Kwota brutto z umowy o pracę powinna być kwotą netto. Pracodawca powinien wypłacać pełną kwotę pracownikowi, a dopiero pracownik powinien samodzielnie opłacać składki. W końcu pracownicy zrozumieliby ile państwo kradnie z ich wypłaty. Dla pracodawców oznaczałoby to znaczne zmniejszenie biurokracji.

Wprowadzenie tylko dwóch stawek VAT 0% oraz 18%.

Każdy ma prawo do pracy oraz zakupów i państwo zdecydowanie nie powinno tych praw ograniczać.

Płaca minimalna powinna zapewniać wystarczające środki aby przetrwać. Jednak w przypadku pracowników z bardzo niskimi kwalifikacjami może być ona zbyt wysoka aby opłacało się go zatrudnić. Aby umożliwić każdemu wejście na rynek pracy płaca minimalna powinna wynosić ok 2000zł brutto. Dzięki temu każdy kto chce pracować, znajdzie legalną pracę, nawet jeżeli nie posiada żadnych kwalifikacji. Gdy pracownik nabierze doświadczenia i umiejętności nie będzie już musiał pracować za najniższą stawkę

Samorządy powinny być finansowane w całości ze stałego podatku płaconego przez każdego mieszkańca w wysokości 2000zł rocznie (podatek z pkt. „Likwidacja podatku dochodowego”)

Jeżeli ktoś świadczy jakieś usługi i pobiera za to opłaty to jest to jest forma działalności gospodarczej. Oznacza to, że powinna być traktowana w ten sam sposób. Należy zlikwidować wszelkie państwowe dotacje, ulgi oraz przywileje dla takich instytucji.

Obywatel powinien mieć prawo decydować kiedy chce mieć dzień wolny od pracy. Jeżeli ktoś nie jest katolikiem to nie powinien mieć przymusowego wolnego w dni świąteczne kościoła katolickiego.

Kraj jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli  i nie można pobierać opłat za sam przyjazd nad morze lub w góry.

Aktualnie górnictwo w większości składa się z prezesów oraz dyrektorów, którzy prawdopodobnie węgla nigdy nie widzieli na oczy. Należy przeprowadzić drastyczne redukcje etatów kadry zarządzającej. Górnictwo w dalszym ciągu może być dochodowe w naszym kraju

Należy utworzyć centralną bazę z informacjami o kredytach oraz pożyczkach. Każdy bank oraz pożyczkodawca byłby zobligowany wysyłać do niego informacje o każdej operacji (złożenie wniosku kredytowego, przyznanie kredytu, wszczęcie windykacji). Taki centralny system uniemożliwi większość oszustw kredytowych

Transport kolejowy jest jednym z najtańszych, najbardziej ekologicznych i najszybszych środków lokomocji. Zamiast budować wielkie porty lotnicze „widmo”, powinniśmy rozwinąć infrastrukturę kolejową oraz wprowadzić koleje dużej prędkości pozwalające na przejazd taboru z prędkością 300km/h lub wyższą. Zmniejszy to ruch samochodowy, obciążenie autostrad a tym samym bezpieczeństwo na drogach.

Każda firma pakując swój produkt w opakowanie byłaby zobowiązana do zapłacenia od niego podatku na poczet jego utylizacji. W zależności od rodzaju opakowania byłyby stosowane różne stawki. Najwyższa za opakowania plastikowe, a najniższa za szklane lub tekturowe. Do produktów które wymagają instrukcji powinna ona być dołączana tylko w języku polskim. Za dodawanie kolejnych 17-stu wersji językowych powinna być dodatkowa opłata (nie dość, że marnują papier to jeszcze produkują ogromne ilości niepotrzebnych odpadów).

Opakowania plastikowe są całkowicie zbędne. Można je w pełni zastąpić opakowaniami szklanymi bądź tekturowymi, które są w 100% biodegradowalne lub nadają się do recyklingu. Wprowadzenie zakazu używania takich opakowań znacząco wpłynie na środowisko naturalne w naszym kraju.

Jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami fizycznymi i nie dotyczy działalności gospodarczej to zdecydowanie nie powinna być opodatkowana.

Szkolnictwo

Oświata powinna być całkowicie odcięta od wpływów religijnych. Szkoła to miejsce do nauki a nie indoktrynacji.

Nie można propagować żadnej ideologii w szkołach. Szkoły powinny przekazywać wiedzę i tylko wiedzę. Można, a nawet należy poinformować dzieci o istnieniu takiej ideologii oraz przedstawić czym się charakteryzuje, podobnie jak robi się to z ideą kapitalizmu, komunizmu, socjalizmu i wieloma innymi. Dzieci powinny poznać fakty a nie być poddawane indoktrynacji.

W szkole powinny znajdować się wszystkie wymagane podręczniki, które byłyby wypożyczane uczniom. Podobnie powinno być z przyborami oraz zeszytami. W ten sposób obciążenie finansowe znajduje się po stronie szkoły a nie rodziców. Dodatkowo dzieci nie będą musiały dźwigać na plecach nadmiernych ciężarów każdego dnia

Jeżeli ktoś zdobył w naszym kraju za darmo tytuł magistra, to powinien przez kolejne 10 lat mieć obowiązek pracy w Polsce. Jeżeli przed upływem tego czasu chciałby wyjechać i pracować za granicą, to musiałby pokryć koszty otrzymanej edukacji.

Wprowadzenie takich egzaminów pozwoli uwolnić uczniów od subiektywnej oceny nauczyciela, a nauczyciel będzie mógł skupić się na nauczani zamiast przygotowywaniu i sprawdzaniu sprawdzianów oraz kartkówek. Egzaminy powinny obejmować znacznie szerszy zakres materiału dzięki czemu szkoły miałyby większą dowolność w tworzeniu swojego programu nauczania. Do zaliczenia takiego egzaminu wystarczyłoby zdobycie tylko 10% możliwych punktów.

Nauczyciel to jeden z najważniejszych zawodów. Od niego zależy jak będzie kształtować się przyszłość naszego narodu. Dobry nauczyciel powinien zarabiać dwukrotność średniej krajowej czyli ok 10000zł. Do określenia wynagrodzenia będą służyć egzaminy na koniec każdego roku szkolnego. Jeżeli uczniowie się poprawią w stosunku do poprzedniego roku to wynagrodzenie będzie wyższe, jeżeli ich wyniki spadną to wynagrodzenie również zostanie obniżone.

Jeżeli rodzice mają codziennie powierzać komuś swoje dzieci na 4-8h to powinni mieć prawo decydować komu je powierzają.

Rodzice wraz z nauczycielami powinni sami decydować czego mają się uczyć dzieci. Dzięki takiemu rozwiązaniu można dostosować program nauczania do każdego ucznia i zapewnić mu optymalny rozwój.

Sądownictwo i służby mundurowe

Osoby rozpoznawalne publicznie muszą dawać odpowiedni przykład dlatego każdy skazujący wyrok dla członka rządu automatycznie mnożony jest razy 5, dla polityków niższego szczebla razy 3, a dla celebrytów razy 2.

Obecnie ciężko znaleźć obiektywne informacje, a jeszcze trudniej rzetelnego i obiektywnego dziennikarza. Osoby publikujące artykuły w mediach takich jak prasa, radio, telewizja czy portale informacyjne muszą brać odpowiedzialność za swoją twórczość. W przypadku publikacji informacji nieprawdziwych lub celowo wprowadzających w błąd (clickbait) dziennikarz ponosiłby nie tylko odpowiedzialność cywilną ale także karną. 

Do każdej rozprawy sądowej przydzielanych będzie trzech studentów prawa będących na ostatnim roku studiów. Będą oni przydzielani losowo. Jeżeli zaobserwują jakieś nieprawidłowości w pracy sędziego będą zgłaszać to do publicznego systemu. Sędziowie z dużą ilością takich zgłoszeń będą weryfikowani przez specjalną komisję sędziowską składającą się z 5 doświadczonych sędziów oraz losowych 6 studentów prawa. Jeżeli okaże się, że sędzia błędnie orzekał to dożywotnio utraci prawo do wykonywania zawodu. Dzięki takiemu rozwiązaniu sędziowie będą pod ciągłą i ścisłą kontrolą a studenci będą mogli zdobyć cenne doświadczenie.

Osoba odsiadująca wyrok powinna być obciążona kosztami pobytu w zakładzie karnym. Praworządni obywatele nie powinni mieć obowiązku utrzymywania przestępców na swój koszt. Więzień miałby zagwarantowane minimalne warunki wystarczające do przeżycia, aby otrzymać coś więcej (lepsze wyżywienie, dostęp do tv, itp.) musiałby na to zapracować.

Kierowca, który przekroczył dozwoloną prędkość o 50km/h nie tylko straci prawo jazdy ale także samochód, którym się poruszał. To samo dotyczy kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Policja ma przede wszystkim chronić obywateli. Policjant będzie miał obowiązek pomocy każdej osobie która go o to poprosi (wskazanie drogi, pomoc w wymianie koła czy odpaleniu samochodu z rozładowanym akumulatorem). Nie chodzi tu o dzwonienie pod 112 po pomoc w wymianie koła – raczej o sytuację gdzie patrol trafia osobę która akurat potrzebuje pomocy. Policjant ma być przyjacielem dla przeciętnego obywatela i tylko przestępcy powinni się go obawiać

Każdy funkcjonariusz na służbie musi być wyposażony w dwie kamery rejestrujące cały okres jego służby. Nagrania ze służby w terenie powinny być tego samego dnia publicznie dostępne w internecie. W przypadku braku nagrania z obu kamer policjant zostałby w trybie natychmiastowym zwolniony ze służby, a jego zeznania pominięte w ewentualnym procesie sądowym. Brak nagrania zawsze działałby na korzyść obywatela.

Policjant powinien przede wszystkim służyć a nie karać. Jeżeli samochód ma ważny przegląd techniczny to policjant nie ma prawa tego kwestionować a jedynie upomnieć, że należy wymienić uszkodzoną żarówkę lub „łyse” opony.

Wielokrotnie udowodniono, że takie pomiary są niewiarygodne i często wykorzystywane aby niewinnemu obywatelowi wypisać mandat. Należy skończyć z taką patologią. 

Policjant nie może obawiać się pociągnąć za spust w konfrontacji z bandytą. Jeżeli ktoś zachowuje się agresywnie i trzyma w dłoni niebezpieczny przedmiot to strzelający policjant jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej lub cywilnej. Koniecznie jest posiadanie przez niego nagrania takiej sytuacji z przynajmniej jednej z dwóch kamer znajdujących się w jego mundurze. Każdy obywatel musi bezwzględnie i natychmiast wykonywać polecenia policjanta, jeżeli tego nie robi musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. 

Najwyższa pora skończyć z finansowaniem przestępców przez państwo. Jeżeli ktoś jest skazany za nie uregulowanie grzywny to państwo płaci dwukrotnie. Pierwszy raz umarzając grzywnę. Drugi fundując wakacje na koszt podatnika w więzieniu. Podobnie wygląda sytuacja z alimentami. Jest to zdecydowanie niezdrowa sytuacja i koniecznie trzeba ją zmienić

Osoby dokonujące aktów wandalizmów musieliby płacić dwudziestokrotność wyrządzonych szkód. W przypadku braku wystarczających funduszy musieliby odpracować to podczas prac społecznych

Jeżeli grupa „kiboli” działa wspólnie to każdy z jej członków powinien odpowiadać za działania całej grupy. W przypadku gdy uda się aresztować tylko jedną osobę z grupy która dopuściła się wandalizmu lub innego przestępstwa to powinna ona odpowiadać za wszystkie wyrządzone szkody nawet jeśli bezpośrednio nie jest za nie odpowiedzialna. 

Dzieci są największą wartością każdego cywilizowanego narodu dlatego powinni podlegać szczególnie ścisłej ochronie. Każda osoba, która sprzeda lub udostępni osobie niepełnoletniej narkotyk lub dopalacz będzie mogła otrzymać tylko jeden wyrok – dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia.

Dla dorosłego któremu udowodniono przestępstwo seksualne z udziałem osoby poniżej 12 roku życia będzie oznaczało minimum 10 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Możliwość zmniejszenia wyroku ze względu na okoliczności łagodzące, możliwy będzie jedynie gdy ofiara była w przedziale 13-15 lat.

Osoba która znęca się nad zwierzęciem jest równie niebezpieczna co osoba znęcająca się na d człowiekiem. Takie osoby należy bezwzględnie izolować.

Świadczenia społeczne i służba zdrowia

Wszyscy dobrze wiemy, że to nie działa i powoduje niemal same straty w społeczeństwie. Nie wpływa na zwiększenie dzietności, napędza inflacje i zachęca do opuszczania rynku pracy. Przy aktualnej polityce socjalnej bardziej opłaca się płodzić dzieci w konkubinacie niż starać się utrzymać rodzinę z uczciwej pracy. Trzeba skończyć z tą patologią jak najszybciej.

Wszystkie wizyty, zabiegi i badania powinny być umawiane przez Internet.

Składka zdrowotna powinna być całkowicie niezależna od dochodów. Wszyscy powinni płacić jedną stałą stawkę miesięczna w wysokości 200zł

Koniec z opłacaniem ogromnych emerytur wybranym osobom. Nie można pozwolić aby osoby płacące te same składki mogły mieć skrajnie różne emerytury. Każdy powinien płacić stałą składkę miesięczna na swoją emeryturę w wysokości np. 200zł. Pozwoli to zapewnić każdemu taką samą minimalną wysokość emerytury.

Emerytura jest świadczeniem na które odkładamy przez większość naszego życia płacąc równocześnie podatki od praktycznie wszystkiego. Dlatego emerytura powinna być wypłacana w całości bez obciążania jej dodatkowymi daninami.

Umożliwienie zdobycia specjalizacji w każdej placówce medycznej, a nie tylko wybranych z miejscami szkoleniowymi. Lekarz mógłby zdobywać niezbędne doświadczenie nawet prowadząc swój własny gabinet. Oczywiście taki przebieg zdobywania specjalizacji musiałby być ściśle nadzorowany (wyrywkowe sprawdzanie dokumentacji medycznej lub kontrole). Obniży to poziom kształcenia specjalistów ale znacznie zwiększy ich liczbę oraz dostępność.  Byłoby to najprawdopodobniej rozwiązanie tylko tymczasowe, które trzeba wprowadzić aby doraźnie ratować naszą służbę zdrowia

Należy zwiększyć ilość miejsc rezydenckich oraz wynagrodzenia rezydentów. Wnioski o rezydenturę będą składane poprzez centralny system do wskazanych przez aplikanta szpitali całkowicie anonimowo. Pozwoli to uniknąć nepotyzmu i forowania krewnych oraz znajomych przez władze szpitala. Dodatkowo w szpitalu z najmniejsza liczbą wniosków o rezydenturę, dyrektor zostanie natychmiast zwolniony.

Za atak na ratownika medycznego powinien obowiązywać bezwzględny wyrok min 5 lat pozbawienia wolności oraz min 100 tyś. grzywny. Nie można pozwolić aby ktokolwiek atakował ludzi ratującym innym życie.

W przypadku podejrzenia błędu lekarskiego zwoływana będzie rada medyczna składająca się z 2 specjalistów z danej dziedziny oraz 3-ech studentów ostatniego roku medycyny. Orzeczenia tej rady będą publicznie dostępne, dzięki czemu każdy będzie mógł sprawdzić historię danego lekarza. Rada ta będzie miała uprawnienia do zawieszania i odbierania uprawnień do wykonywania zawodu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zarówno pacjent jak i lekarz będzie miał szanse na uczciwą ocenę.

Państwowe instytucje nigdy nie działały efektywnie i wydajnie w przeciwieństwie do przedsiębiorstw prywatnych. Właśnie dlatego tak istotną funkcję opieki medycznej nad obywatelami powinny pełnić firmy prywatne pod ścisłym nadzorem ministerstwa zdrowia

Ilość aptek powinna samodzielnie się regulować poprzez zasadę popytu oraz podaży i nie należy jej odgórnie regulować. Nie powinno mieć także znaczenia kto jest właścicielem apteki a jedynie czy za ladą stoi farmaceuta.

W aptekach powinny znajdować się tylko produkty medyczne. Sprzedawanie w tych miejscach suplementów lub kosmetyków często wprowadza w błąd konsumentów.

Leki na najpopularniejsze choroby (cukrzyca, problemy z tarczycą lub kardiologiczne) powinny być wytwarzane przez państwowe podmioty po minimalnych cenach. Zagwarantowałoby to znacznie łatwiejszy dostęp do takich leków oraz zwiększyłoby konkurencję na rynku. Ostatecznie przyczyniłoby się to do obniżki cen także bardziej zaawansowanych specyfików produkowanych przez prywatne koncerny.

Każdy lek, który jest wciągnięty na listę leków refundowanych w bardzo krótkim czasie zdecydowanie drożeje. Producenci wychodzą z założenia, że skoro państwo płaci to mogą znacznie podnieść cenę bo ostateczny klient i tak tego nie zauważy. W ten sposób są marnowane miliardy złotych. Bez refundacji producenci musieliby dostosować ceny do realnych wartości rynkowych. W ten sposób pacjent zapłaci więcej  za leki ale zostanie mu więcej w portfelu bo nie będzie musiał płacić dodatkowych podatków za które państwo refunduje leki.

Przewiń do góry