Czy demokracja to tylko wybory, czy może coś więcej?

Cicha Rewolucja - demokracja

O tym, czym tak naprawdę jest demokracja napisano już bardzo wiele, a choć opinie wśród politologów i myślicieli są różne, to (niemal) wszyscy zgadzają się, że wybory nie są jedynym wyznacznikiem sprawnie działających państw demokratycznych. Jakie jeszcze czynniki grają tutaj dużą rolę? Co tak naprawdę jest istotą demokracji?

Nie tylko wybory, czyli rola wolności i trójpodziału władzy w demokracji

Kluczowa w demokracji jest nie tylko bezpośrednia sprawczość wyborców (czy to w ramach wyborów lub referendów, czy też bezpośredniego partycypowania w podejmowaniu decyzji w ramach np. plebiscytów), ale też wolność oraz trójpodział władzy. Przyjrzyjmy się najpierw temu drugiemu – w każdym zdrowym państwie demokratycznym występuje jasny rozdział pomiędzy władzą ustawodawczą (podejmującą decyzje), wykonawczą (egzekwującą podjęte decyzje w granicach i ramach obowiązującego prawa) oraz sądowniczą (rozstrzygającą spory). Niestety wiele osób wciąż nie dostrzega znaczenia organów państwowych oraz sądów niezależnych od działań polityków – władza tworzy co prawda instytucje w rodzaju rzeczników praw obywatelskich, ale ich znaczenie dla działania aparatu państwowego jest co najwyżej niewielkie. A szkoda, bo w większości przypadków państwo posiada znacznie większą władzę i sprawczość nad obywatelami, co często prowadzi do nadużyć i zaniku wolności, czyli drugiego kluczowego elementu demokracji. Bo wolność obywateli o decydowaniu o sobie, swoim majątku i czasie bezpośrednio przekłada się na wolność wyborów politycznych – a bez niej demokracja przecież nie istnieje.

Czy demokracja to tylko wybory, czy może coś więcej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry