Feminizm – cicha rewolucja

cicha rewolucja - feminizmFeminizm

Feminizm to jeden z ważniejszych nurtów społecznych XXI wieku. Organizacje feministyczne prowadziły i nadal prowadzą kampanię na rzecz praw kobiet do:

  • aktywnego prawa wyborczego,
  • sprawowania urzędu publicznego,
  • pracy i uczciwego wynagrodzenia,
  • posiadania własności,
  • otrzymywania wykształcenia,
  • zawierania umów,
  • posiadania równych praw w ramach małżeństwa
  • korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Feministki pracowały również na rzecz zapewnienia dostępu do legalnych aborcji i integracji społecznej oraz ochrony kobiet i dziewcząt przed gwałtem, molestowaniem seksualnym i przemocą domową.

Walka o prawa kobiet to najważniejszy cel dla feministek i feministów na całym świecie. Kobiety przez długie lata musiały walczyć o poszanowanie ich wolności. Taką samą walkę musiały toczyć również o miejsce w życiu publicznym, zawodowym i rodzinnym. Często dla płci żeńskiej batalia ta przybierała formę rywalizacji z męską częścią społeczeństwa. Szklany sufit na jaki kobiety trafiały – i nadal trafiają –  w codziennym życiu to na tyle frustrujące zjawisko, że ruch feministyczny musiał bardzo stanowczo reagować i głośno domagać się zmian w patriarchalnym świecie.

Walka cały czas trwa

Wydarzenia społeczno-polityczne ostatnich miesięcy oraz zmiany w prawie pokazały, że ciągle nie jest dobrze. Przed kobietami w Polsce w dalszym ciągu istnieją liczne bariery na drodze do wolności i decydowania o sobie w pełni. Liczne strajki zwróciły uwagę na skalę problemu. Jak wiele osób nie zgadza się z ograniczaniem tej wolności. Osoby te znajdują się zarówno po stronie kobiet jak i mężczyzn. Przede wszystkim jednak uwidoczniły, że feminizm w ostatnim czasie się zmieniał. Z głośnej – choć stopniowej – ewolucji przerodził się w cichą rewolucję w głowach obu płci.

Kobiety nie chcą już tylko walczyć z mężczyznami i ich patriarchalnym postrzeganiem świata. Chcą przede wszystkim wyzwolić same siebie od krzywdzących kodów kulturowych, w jakich zostały wychowane. To nowe spojrzenie na feminizm to droga jaką kobieta musi przejść aby wyzwolić się od zasad bycia grzeczną, posłuszną i poświęcającą swoje życie innym. Wychować nowe pokolenie w wolności od stereotypów i krzywdzących obie płcie ról. Możliwe, że to właśnie ta droga pozwoli osiągnąć szczęście, wolność i powoli zmienić postrzeganie feminizmu na świecie.

Feminizm – cicha rewolucja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry